#
ελαστικά allround
2024

Firestone Destination AT2

ελέγξτε τη διαθεσιμότητα Firestone Destination AT2
πλάτος
προφίλ
μέγεθος χείλους

μεγέθη

χρονοδιάγραμμα

2019

Firestone Destination AT2 ξεκίνησε

2022

Firestone Destination AT2 δοκιμάστηκε 1 x (Tyre Reviews) και κέρδισε το τεστ Tyre Reviews 275/65 R18 .

Firestone Destination AT2 σε δοκιμές ελαστικών

όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Firestone Destination AT2 :
Tyre Reviews
Tyre Reviews δοκιμή ελαστικών allyear 2022 275/65 R18
συνιστάται ανεπιφύλακτα
πηγή: www.tyrereviews.com

κατανομή βαθμολογιών δοκιμής

100% (1x)
συνιστάται ανεπιφύλακτα
1x

βαθμολογίες x μέγεθος τροχού

R18
100% (1x)

βαθμολογίες x πλάτος

275/xx Rxx
100% (1x)